13 Kasım 2008 Perşembe

ÖZGÜR OLMADIĞINIZI ANLADIĞINIZ AN ÖZGÜR KALIRSINIZ

Ülkemizde 18 yaşını doldurmuş herkese yetişkin gözüyle bakılır, bu bireyler rüştünü ispatlamış ve yasal,sosyal ve yaşamsal olarak bir çok yeni hakkı kullanmaya yeterli görülürler.

Bu yaşa kadar her birey ana-baba,veli,vasi,hami veya bir koruyucu kurum veya kuruluşun dahası öncelikle devletin koruması ve kontrolü altındadır. 18 yaşını doldurmamış bireyleri korumak ve kollamaktan öte, yönlendirmek ve eğitmek de devletin ve toplumun sorumluluğundadır. Ancak 18 yaş sınırına gelindiğinde birey o güne kadar kendisine öğretilen, gösterilen, dayatılan, kabul ettirilen, mecbur bıraktırılan her türlü uygulama, düşünce ve inançtan vazgeçme veya değiştirme hakkına yaşadığı ülkeye ait yasalar çerçevesinde sahiptir. Eğer yaşadığı ülkedeki mevcut yasal oluşumlar bireyin isteklerini karşılamasına bir engel teşkil ediyor ve yaşam, düşünce ve inanışlarına ters düşüyorsa diğer bir ülke vatandaşlığına başvurma hakkında sahip olabileceği gibi, dilerse bu ülkelerin vatandaşlıklarına geçmeden oturma hakkı talep ederek orada yaşayabilir.

Bu uygulama bireyin 18 yaşından önce kendisi için en uygun olanı seçecek altyapı ve ehliyete sahip olmadığı düşünüldüğünden böyle uygulanır. Amaç bireyi korumaktır, kısıtlamak değil. Kendi biliNçli seçim ve tercihlerini yapacağı yaşa gelindiğinde ise seçim yapma şansı artık kendi elindedir.

18 yaşını doldurmuş bireyin zorla bir inanca, bir görüşe bir yaşam tarzını benimsetmeye çalışmak o bireyin özgürlük haklarını sınırlamak olacaktır. Bu da başta anayasamız olmak üzere, insan hakları vb bir çok kabul görmüş yasa, beyanneme ve demokratik toplumlarda toplumsal düşünce ve anlayışına ters bir durumdur.

Ülkemizde anayasa çerçevesinde halledilemeyen bu tür hakların kazanımı sorunları, insan hakları mahkemelerine kadar gidebilir.


 • Bu birey dilerse eğitimine devam eder dilerse etmez


 • Bu birey dilerse dilediği meşru düşünce grubunu destekleyebilir, dilerse desteklemez


 • Bu birey dilerse camiye gider, dilerse gitmez


 • Bu birey dilerse resmi törenlere katılır, dilerse katılmaz


 • Bu birey dilerse iktidarı destekler, dilerse desteklemez


 • Bu birey dilerse, başını örtebilir dilerse örtmez


 • Bu birey dilerse, bu ülkenin kahraman saydıklarına saygı duyar, dilerse duymaz kendine yeni kahramanlar edinir


 • Bu birey dilerse, ailesinden ve çevresinden gördüğü inanç şekli ve sistemiyle yaşamayı tercih eder, dilerse etmez


 • Bu birey okuyacağı kitaba, gazeteye, gideceği sinemaya, konuşacağı adama kendi karar verir.


 • Bu bireyin neye saygı duyup, neye inanacağına kimse karar veremez.


 • Bu birey ister Anıtkabiri devlet protokolünde bir detay görür, dilerse görmez


 • Bu birey ister PKK ile dağlarda buluşur onları insan olarak anlamaya çalışır, dilerse etmez


 • Bu birey dilerse Cumhuriyeti destekler, dilerse desteklemez


 • Bu birey dilerse liberal/liberal demokrat olur, dilerse olmaz


 • Bu birey dilerse süper kahramanlarda insandır der, dilerse demez


 • Bu birey dilerse hard rock, pop, rap, hiphop, jazz, klasik veya ilahi müzikler dinler, dilerse dinlemez


 • Bu birey kimi isterse ona oy verir, istemediğine oy vermez


 • Bu birey yasal yollardan dilediği kadar çocuk sahibi olabilir.


 • Bu birey parasını istediği kadar harcar, istediği kadarını biriktirir


 • Bu birey istediği televizyon kanalını izler


 • Bu birey dilediğine yardım eder, dilediğine etmez


 • Bu birey dilediği ile evlenir, dilediği zaman boşanır dilerse hiç evlenmez ya da hiç boşanmaz.


 • Bu birey kendi etnik kökenine ait gelenek ve görenekleri aile yapısı içinde sürdürebilir ya da sürdürmez


 • Bu birey ülkesinin özel günlerine katılım gösterir ya da göstermez kendi bilir


 • Bu birey inancının özel günlerinin katılım gösterir ya da göstermez kendi bilir


 • Vesaire, vesaire....

Bu birey bu hakları elinden alınmak istenirse normal olarak ne yapar.. İsyan eder. Bildirgelere imza atar, başkaldırılara destek verir, özgürlüklerini geri ister.

 • Bu birey bu ülkede kendi istediği ile evlenemez


 • Bu birey bu ülkede kendi istediği eğitim yönünü tercih edemez


 • Bu birey bu ülkede bir erkek değilse eğitimi mecburen alır arkasından evlenir


 • Bu birey bu ülkede istediği işte girip çalışamaz


 • Bu birey bu ülkede kapalı yerlerde sigara içemez


 • Bu birey bir erkek değilse öyle istediği yere istediği saatte gidemez


 • Bu birey bir erkek değilse öyle istediği gibi giyinemez


 • Bu birey bu ülkede öyle istediği düşünceyi istediği yerde söyleyemez


 • Bu birey bu ülkede iletişim özgürlüğü diye bir şeyin varlığından haberdar yaşayamaz


 • Bu birey bu ülkede parası yoksa yaşayamaz, adamdan da sayılmaz


 • Bu birey bu ülkede meşru din dışında bir dini seçemez


 • Bu birey bu ülkede bir erkek değilse mahalle baskısına maruz kalır


 • Bu birey bu ülkede istediği liderin peşinden gidemez


 • Bu birey bu ülkenin bir kesiminde oruc tutmazsa, namaza gitmezse hele bir de içki içiyorsa kafir sayılır, sokaklarda sopa yer.


 • Bu birey bu ülkenin bir kesiminde içki içmiyorsa delikanlı sayılmaz.


 • Bu birey bu ülkede bir erkek değilse öyle istediği ile arkadaşlık edemez, erkeklerle arkadaşlığa farklı isimler bulunur.


 • Bu birey bu ülkede her an bir kazaya kurban gitme riskiyle karşıkarşıyadır.


 • Bu birey bu ülkede hakkettiği sosyal güvencelerin çoğuna sahip olamaz


 • Bu birey bu ülkede düşüncesini söyledi diye hapse girer, adam öldürenlerden daha çok yatar


 • Bu birey bu ülkede hangi etnik kökene sahipse onlara ait tabu ve geleneklerin dışına çıkamaz.


 • Vesaire, vesaire..

Bu birey yukarıdaki haklara sahip olduğuna dair bar bar bağıranların olduğu bir ülkede sonra altta listelenenleri yaşarsa ne olur?

Her kafadan bir ses çıkar
Kimse ne dediğini ne istediğini bilmez
Bu ülkede bir bütünlük sağlanamaz
Kimse neye inanacağını neye saygı duyacağını bilemez
Ciddi iç ve dış güven sorunları yaşanır
Yozlaşma alır başını gider
Yasak elma tatlı gelir
Suç oranı yükselir
Bireysel çıkarlar, toplumsal çıkarları yok eder.
Debelenir dururuz.

Fasulye

Hiç yorum yok: